«عقده‌ی مادر» (Mother Complex)


بی‌شک «عقده‌ی مادر» (Mother Complex) سخترین مصافی است که هر فردی* با آن روبرو می‌شود. عقده‌ی مادر قابلیتی است واپس‌گرایانه (Regressive) در فرد که می‌تواند سریعتر از هر عنصر دیگری در روان، زندگی او را به تباهی بکشد. برای یک فرد، تسلیم شدن به عقده‌ی مادر، یعنی شکست خوردن در نبرد زندگی. عقده‌ی مادر در فرد، یعنی آرزوی او برای بازگشت دوباره (قهقرایی) به دوران کودکی و مورد مراقبت قرار گرفتن؛ یعنی به رختخواب خزیدن و پتو را به سر کشیدن به منظور طفره رفتن از مسئولیت‌هایی که با آن روبه‌روست.

- رابرت جانسون، عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد

*از آنجایی که خود نویسنده نیز در ادامه چنین می‌آورد: «این تعریف از عقده‌ی مادر به جنسیت خاصی محدود نمی‌شود؛ در مورد زن و مرد به طور یکسان صادق است»، در متن تمام واژگان مرد با فرد جایگزین شده است.+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:24  توسط   |